Suunnistuksen alkeet

Alla käydään läpi perusasioita suunnistuksesta, suunnistuskartasta ja rastimääritteistä. Tarkoitus ei ole käydä läpi kaikkia mahdollisia asioita vaan esim. yleisimmät karttamerkit ja miten ne kuvataan rastimääritteissä.

Lisää tietoa aloittelevalle suunnistajalle löytyy Suunnistusliiton ylläpitämältä suunnistus.fi sivustolta.

Missä saa ja ei saa liikkua

Suunnistaessa voit liikkua jokamiehenoikeuksin (ja -velvollisuuksin). Suunnistuskarttaan voi olla erikseen merkittynä kiellettyjä alueita, joita tulee aina noudattaa.

Kielletty alue kartalla Selite
Piha-alue
Kielletty alue
Kielletty reitti, merkitty esim. tien päälle

Kartan tiedot

Kartan yläreuna osoittaa pohjoiseen kun teksti on luettavissa. Karttaan on lisäksi piirretty magneettiseen pohjoiseen osoittavat mustat pystyviivat 350 metrin välein.

Kartalta on hyvä tarkastaa mittakaava ja käyräväli ennen liikkeelle lähtemistä. Nämä tiedot löytyvät jokaiselta kartalta, esim. 1:10 000 / 2.5m.

Mittakaava kertoo minkä kokoisia kartalla olevat kohteet ovat todellisuudessa. Esim. 1:10 000 tarkoittaa, että 1cm kartalla vastaa 100 metriä maastossa. 1:7 500 mittakaavalla 1cm kartalla vastaa 75m.

Maaston muodot on kuvattu kartalle ruskealla käyrällä. Käyräväli kertoo kuinka paljon korkeuseroa kahden käyrän välillä on eli kuinka paljon maasto nousee tai laskee.

Kartan värit, tärkeimmät karttamerkit ja rastimääritteet

Alla käydään läpi kartalla käytettävien värien merkitys. Samalla käydään läpi tärkeimpiä karttamerkkejä ja miten ne kuvataan rastimääritteissä.

Valkoinen

Normaali, hyväkulkuinen metsä.

Musta

Kivet, jyrkänteet ja ihmisen aikaansaannokset kuten tiet, polut ja aidat.

Mustat kohteet ovat yleensä aloittelevalle suunnistajalle helpoimpia kartalta ja maastosta luettavia kohteita.

Karttamerkki Rastimäärite Selite
Tie
Polku, ajoura
Kivi
Jyrkänne
Rakennus
Sähkölinja, poikkiviiva kertoo pylvään sijainnin
Aita
Tervahauta
Selkeä kuvioraja eli maastossa erottuva kahden kasvillisuuden raja, esim. selkeästi eri aikaan hakattujen metsäpalstojen raja

Ruskea

Ruskealla kuvataan maaston muotoja. Korkeuskäyrät voivat olla aloittelevalle suunnistajalle aluksi vaikeita hahmottaa maastossa. Selkeitä maaston muotoja käytetään monesti rastipisteinä ja sen kautta muotojen lukeminen tulee ajan myötä tutummaksi.

Karttamerkki Rastimäärite Selite
Kumpare
Pieni kumpare, esim. sammaloitunut kivi
Suppa eli luonnollinen maaston painauma
Pieni suppa
Pieni kaivettu kuoppa
Sora- tai hiekkakuoppa
Notko eli korkeuskäyrällä kuvattu painauma rinteessä
Tasainen alue rinteessä
Nenä eli korkeuskäyrällä kuvattu, rinteessä oleva, ympäristöstä nouseva muoto
Muurahaispesä

Sininen

Kuvaa vettä, esim. lampi, oja, suo.

Karttamerkki Rastimäärite Selite
Oja
Epäselvä oja
Suo, soistuva maa

Harmaa

Kuvaa avokalliota.

Karttamerkki Rastimäärite Selite
Avokallio

Vihreä

Hidaskulkuinen maasto, esim. tiheikkö.

Karttamerkki Selite
Tiheikkö, mitä tummempi väri, sitä tiheämpi
Vaikeakulkuinen maapohja, esim. hakkuujätettä

Keltainen

Kuvaa avointa aluetta, esim. pelto tai hakkuuaukea.

Karttamerkki Selite
Pelto
Hakkuuaukea
Aukea

Violetti

Rastipisteet, rastiväliviivat, rastimääritteet jne.

Karttamerkki Selite
Lähtö
Rastiympyrä
Maali